Чекор до сите светски саеми
ВИЕНА
Vienna Autoshow
Автомобилски саем
Локација
Messe Wien, Vienna, Austria
Дата
16.01-19.01.2020
Организатор
Reed Messe Wien GmbH
Postfach 277 1021 Wien Austria
Тел:
+43 1 72720-0
Факс:
+43 1 72720-4709
Проектен Тим
Група на производи/услуги
Cars

Организаторите го задржуваат правото да го променат датумот на одржување на саемите.