Чекор до сите светски саеми
ЕСЕН
SHK Essen
Саем за климатизација, обновливи извори на енергија
Локација
Messegelände, Essen, Germany
Дата
10.03-13.03.2020
Организатор
Messe Essen GmbH
Norbertstraße 45131 Essen Germany
Тел:
+49 201 7244-0
Факс:
+49 201 7244-248
Проектен Тим
Тел:
+49 201 7244-228
Факс:
+49 201 7244-513
Група на производи/услуги
Aerology Equipment, Air Conditioning, Building Engineering, Computer Technology, Electrical Engineering, Environmental Engineering, Heating Technology, Measuring Equipment, Office Furnishing, Pipelines, Plumbing, Pumps, renewable energies, Regulating and Control Technology, Sanitary Technology, Testing Equipment, Valves and Fittings, Workshop Equipment

Организаторите го задржуваат правото да го променат датумот на одржување на саемите.