Чекор до сите светски саеми
ПЛОВДИВ
VINARIA
Саем на вино, лозарство
Локација
Международен панаир Пловдив
Дата
19.02.-23.02.2020
Организатор
Международен панаир Пловдив
Пловдив 4003 бул. "Цар Борис III Обединител" 37
Тел:
+359 32 902-000
Факс:
+359 32 902-432
Група на производи/услуги
Вино и високо алкохолни напитки, Машини и технологии за винопроизводство, Лозарство – посадъчен материали, техника и технологии, Материали и услуги за лозарството и винарството, Опаковки, Винен туризъм

Организаторите го задржуваат правото да го променат датумот на одржување на саемите.